Palvelukeskuksien ja muiden ravintoloiden ruokalistat avoimeksi dataksi, tarve myös hallintajärjestelmälle

Mitä jos ravintoloiden lounastarjontaa voisi tarkastella karttanäkymän kautta? Tulisiko tilattua sähköisiä ilmoituksia lempiruuista esim. 5km säteeltä kotoa tai työpaikalta?

Jos ravintoloiden ruokalistojen tiedot olisivat avointa dataa yllä esitettyihin kysymyksiin voisi kehittää ratkaisun. Internetissä on jo sivustoja, jotka esittävät useiden ravintoloiden lounastietoja kootusti yhdellä näkymällä. Esimerkki tällaisesta sivustosta on pna.fi, joka esittää yhdellä sivulla kaikkien Tampereen opiskelijaravintoloiden ruokatarjonnan. Nämä sivustot yleensä perustuvat ns. hakurobotteihin (crawler), jotka määritellään hakemaan automaattisesti halutut tiedot tietyiltä sivuilta ja julkaisemaan samat tiedot eri muodossa toisella sivulla.

Palvelukeskukset tarvitsevat ruokalistojen hallintaan ja julkaisemiseen järjestelmän

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelumallissa alueiden palveluja keskitetään hyvinvointikeskuksiin ja lähitoreille. Lähitorit ovat tarkoitettu kaikenikäisten kohtaamispaikoiksi, mistä saa muun muassa ruokaa. Myös yksityisten toimijoiden palveluja löytää lähitorin yhteydestä. Yksi tällainen lähitori on Kuuselakeskus Tampereen Härmälässä.

Tietääkseni Kuuselakeskuksessa ei vielä hyödynnetä muuta ohjelmistoa kuin Microsoft Officea ruokalistan manuaaliseen laatimiseen. Laatimisen jälkeen ruokalista julkaistaan PDF-tiedostona nettisivuilla. Lähitoreille ja hyvinvointikeskuksille on kehitteillä yhteinen WordPress julkaisualustaan perustuva portaaliratkaisu, jonka avulla on tarkoitus hallinnoida ja julkaista eri osa-alueiden tietoja  kuten tapahtumatietoja. WordPress julkaisualustaan voisi samalla kehittää lisäosan ruokalistojen hallintaan ja tietojen julkaisuun avoimena datana rajapinnan kautta.

Haaste Hyvinvointi Hackathoniin

Laadin otsikolla ”Avoimen lähdekoodin järjestelmä palvelukeskusten ja muiden paikkojen ruokalistojen hallintaan” haasteen Hyvinvointi hackathoniin, joka järjestettiin Helsingissä 21.-22.10.2016. Haasteen sisältö:

Haaste: Avoimen lähdekoodin järjestelmä palvelukeskusten ja muiden paikkojen ruokalistojen hallintaan

Palvelukeskuksien ja muiden ruokaa tarjoavien paikkojen ruokalistojen hallintaan tarvitaan avoimeen lähdekoodiin pohjautuva järjestelmä, joka hyödyntää avoimen tiedon käytäntöjä ja rajapintoja. Tällä hetkellä eri toimijat ilmoittavat ruokalistat erilaisin tavoin kuten verkkosivuillaan taulukkoina, liitetiedostoina (.docx, pdf), facebook sivuilla kommenttina.

Tiedon ollessa rakenteellista ja helposti saavutettavaa voidaan rakentaa erilaisia tietoa hyödyntäviä palveluja kuten esimerkiksi lempiruuan ilmoittajapalvelun. Esimerkki palvelun avulla käyttäjä voisi tilata sähköpostiin ilmoituksen, kun tarjolla on hänen lempiruokaansa, esimerkiksi Lindströmin pihvejä. Voisiko ruokalistatiedot jopa edistää erilaisten henkilöiden sosiaalisia suhteiden syntymistä ”Lähdetään lounaalle?”- palvelulla?

Ruokalistojen tietoja voi täydentää vielä yhdistämällä siihen Fineli-tiedot. Myös ruoka-aineet allergeenitiedoilla saisi paremmin esille ja myös sopivien ruokien haussa voisi hyödyntää kyseistä tietoa. Tietoja voi myös viedä eri järjestelmiin esimerkiksi palvelukeskuksissa tiedot voisi myös viedä automaattisesti potilas- tai asukastietojärjestelmiin. Tiedottaminen myös paranisi, kun ruokalistatiedot saisi näkymään esimerkiksi info-tv näkymissä.

Tulevaisuudessa tietojen saavutettavuuteen tulee vaikuttamaan EU:n asettama saavutettavuusdirektiivi, joka astuu voimaan mahdollisesti jo vuonna 2017. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien julkisen sektorin verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavia, myös vanhojen palvelujen. Avointen rajapintojen kautta saatavalle tiedolle on helpompi kehittää erilaisia kohderyhmiä tukevia saavutettavia ratkaisuja.

ps. Kannattaa tutustua myös kirjoitukseeni Tapahtumatiedot avoimeksi dataksi.