Lomakkeiden ja esitteiden yhteiskehittäminen hyödyntäen Git-versionhallintaohjelmistoa

Olen huolissani Raha-automaattiyhdistyksen sekä myös muiden julkisella rahoituksella toimivien rahoittajien avustamien projektien tuotoksien elinkaaresta. Yleensä tuotoksien hyödyntäminen ja päivitys loppuu, kun rahoitus loppuu projektilta tai hankkeelta. Joskus olisi myös mukava osallistua teoksien yhteiskehittämiseen jo projektin ollessa käynnissä. Luulen, että myös rahoittajat olisivat kiinnostuneita yhteiskehittämisestä.

Voisiko Git-versionhallintaohjelmiston käyttö ja GitHub-palvelun hyödyntäminen tarjota ratkaisua teoksien elinkaareen liittyviin ongelmiin?

Git on versionhallintaohjelmisto, joka koostuu suuresta määrästä pieniä komentoriviohjelmia, jotka toteuttavat kukin omia yksittäisiä toimintoja. Git mahdollistaa hajautetun ohjelmiston kehittämisen samalla estäen datan virheellisyyden ja katoamisen hyödyntäen tiedostokohtaisia tarkistussummia.

GitHub-palvelu hyödyntää git versionhallintaohjelmistoa ja tarjoaa käyttäjien projekteille koodivarastojen (repository) hallinnointiin graafisia työkaluja. Käyttäjät voivat luoda joko julkisia tai maksullisia yksityisiä koodivarastoja projekteilleen. GitHubin käyttöliittymä sisältää erilaisia sosiaalista mediaa muistuttavia ominaisuuksia kuten koodivarastojen seuraamisen, muutoksien kommentointi sekä virheiden ja muiden huomioiden raportoinnin koodivaraston yhteydessä olevaan tikettiosioon (issues).

Käytettäessä edellä mainittuja työkaluja ketterästi pitää tuotokset olla lisensoitu sopivalla avoimen tiedon lisenssillä esim. Creative Commons -lisenssillä, jolloin teoksia voi käsitellä lisenssiehtojen mukaisesti eikä tarvitse tulkita tekijänoikeuslakia.

Tiedoston tallennusmuodoksi kannattaa valita pakkaamaton tiedostomuoto esim. LibreOfficesta löytyvä Flat XML ODF Text Document, jonka tunnistaa .fodt tiedostopäätteestä. LaTex ladontajärjestelmän tiedostoja voi myös hallinnoida edellä mainituilla työkaluilla.

Esimerkki case: RAY:n projektin kehittämä arviointilomake

Vaiheet pääpiirteittäin ja kaikkien saatavilla olevilla ohjelmilla:

 1. Luo arviointilomake Libreofficella.
 2. Tallenna esim. .fodt tiedostoksi, muitakin Flat XML tiedostomuotoja on.
 3. Siirrä git-sovelluksella tiedosto GitHubin koodivarastoon (repository). Vaatii käyttäjätunnuksen GitHub palveluun.
 4. Jos haluat tehdä muutoksia arviointilomakkeelle niin hae uusin versio koodivarastosta git-sovelluksella.
 5. Tee muutokset
 6. Siirrä muutettu tiedosto takaisin koodivarastoon.
 7. Kuka tahansa voi kopioida (fork) koodivaraston GitHub-palvelussa
 8. Kehittämistä voi jatkaa rinnakkain eri kehityshaaroissa tai myös yhdistellä kehityshaaroja (pull request)

Vaiheet myös täydennettynä kuvakaappauksilla Google Slides palvelussa.

Kuvakaappauksien lähde: https://github.com/markosu/Arviointilomake-RAY-projektin-tyokalu

Mitkä projektit voisivat hyödyntää tätä tapaa?

 • MuistiMike -työkalu
 • Ikäihmisille tieto- ja viestintätekniikan opetusmateriaalia luovat esim. SeniorSurf
 • 6aika avoimet innovaatioalustat
 • KAIKKI JULKISTA RAHOITUSTA SAAVAT